Call: 042-240243fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu113:DataDetail1

 

FTS-PLUS   

คุณสมบัติเด่น 

 • รองรับระบบ 3G
 • รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 9 - 60 โวลต์
 • โชว์ไฟ LED สถานะการรับสัญญาณ GPS และ GPRS
 • รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น Sensor ประตู Emergency Button
 • รองรับการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรใบขับขี่พนักงานขับ ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
 • ระบุตำแหน่งของตัวรถแบบ Real time
 • ตรวจสอบความเร็วในการขับขี่
 • แจ้งสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง
 • ดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง
 • วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
 • มีหน่วยความจำสำรอง
 • สั่งตัดเครื่องยนต์
 • มีรายงานการทำงาน

 
Order